http://www.xici.net/d80420912.htm 1 828 2008-11-13 08:06:25
花嫁 家装 汽车 亲子 房产 财富 活动 鲜行 旅游 摄影 招聘
胡同口 > 人文 > 苏州格桑花 > 苏州格桑花联络站志愿者公布

苏州格桑花联络站志愿者公布

江南1972 发表于:08-11-13 08:06
联络人:格桑花苏州QQ群:48748238
        花草小兔(王  侃) QQ31918395   捐助部义工
        江南1972(何建金) QQ3520703    正式志愿者
志愿者:蝴    蝶(吉凤云) QQ123592289  实习志愿者
        Liyajin  (李雅瑾) QQ157984327  实习志愿者
        萝    卜(濮祺安) QQ34567982   实习志愿者