http://www.xici.net/d67951574.htm 3 733 2008-04-02 19:41:53
花嫁 家装 汽车 亲子 房产 财富 活动 鲜行 旅游 摄影 招聘
胡同口 > 时尚 > 得乐园 > 想知道你的因缘吗?月老签,只可以抽一次

想知道你的因缘吗?月老签,只可以抽一次

meetamerica 发表于:08-03-31 23:44

这是上天月老的签,专测你人生的因缘的命!方法很简单:把下面的网址复制一下,再打开一个空白网页,粘贴进去,回车,就进入抽签界面,点“开始摇签”,一段时间后(这由你自己决定),点“停止摇签”,再点“查看签文”,你就看到你人生的因缘了!

http://www.sm500.com/augury/moonqian.php

测试完毕请吧结果写下,否则不灵验啊!!!这是月老说的,你们一定要遵守!!


meetamerica 发表于:08-03-31 23:46 0
2

这是我刘想抽的签

您所抽的签为: 上上  
解签:          
  是谓凤凰于飞,
和鸣锵锵。
君仰头一看。见了凤凰于飞。齐飞於天空。由鸣声中。和鸣锵锵见之。犹如视君之今。必能得良缘。如一对翱翔空中之凤凰。似瑟琴之和鸣。君也必能与伴侣。永合和鸣。白头偕老者


fishking311 发表于:08-04-02 19:41 0
3
您所抽的签为: 上上  
解签:          
  意中人,人中意,只那些无情花鸟也情痴。
一般的解语,双头学并栖。一己之心。尽了人事。必有精账 。易言之。意中人。人中意。真情表露时。连那些不能言语之花鸟亦可致意者。意。情之到也。缘份附之。必有时机之来到