http://www.xici.net/d248859486.htm 1 6703 2018-11-16 14:28:08
花嫁 家装 汽车 亲子 房产 财富 活动 鲜行 旅游 摄影 招聘
胡同口 > 文艺 > 金陵词话 > 七绝三首.山水田园(二)

七绝三首.山水田园(二)

张子耀诗词 发表于:18-11-16 14:28

(一)七绝.秋色     作者/张子耀
万壑千岩秋色里,天南地北稼禾黄。
红枫金菊丹花艳,蝶舞蜂歌碧水香。

(二)七绝.红叶情       作者/张子耀
山野苍黄红叶落,幽香飘动抱风吟。
情辞欲转无流水,夕照寒烟待雁音。

(三)七绝.桂子飘香,寄意    作者/张子耀
千里凉风月满楼,三秋桂子集金瓯。
烹茶夜读研徽墨,十载萤窗绝学修。


七绝三首.山水田园(二)