http://www.xici.net/d248590868.htm 1 935 2018-10-09 22:37:20
花嫁 家装 汽车 亲子 房产 财富 活动 鲜行 旅游 摄影 招聘
胡同口 > 文艺 > 金陵词话 > 水调歌头.西南边陲览胜

水调歌头.西南边陲览胜

张子耀诗词 发表于:18-10-09 22:37


水调歌头.西南边陲览胜

      作者/张子耀


秋色好无际,玉露洗晴空。

平川高岭,颜与天碧一般同。

登上青山胜处,观赏白云红叶,碧海万轮通。

城在海湾里,椰树彩岚中。


山果甜,海味鲜,百物丰。

云端高路,山海叠翠架长虹。

边塞茶麻古道,海上丝绸新路,神箭跃星宫。

国盛山河固,大梦九州雄。


水调歌头.西南边陲览胜