http://www.xici.net/d246599875.htm 1 8725 2018-04-03 21:04:29
花嫁 家装 汽车 亲子 房产 财富 活动 鲜行 旅游 摄影 招聘
胡同口 > 文艺 > 金陵词话 > 七律三首.清明去踏青 作者//张子耀

七律三首.清明去踏青 作者//张子耀

张子耀诗词 发表于:18-04-03 21:04

七律三首.清明去踏青 作者//张子耀


七律.垂钓       作者/张子耀
纱雾轻移露滴莹,晨阳影动燕莺鸣。
闲来垂钓芦花荡,坐观渔符美味烹。
一片碧波飞白鹭,四围锦嶂艳桃樱。
平生愿得龙门进,何管江湖岁月峥。


七律.二月十三日,游茨淮河,所感
             作者//张子耀       
赤橙黄绿青蓝紫,锦绣天工织就成。
碧水池塘鱼自乐,桑榆野陌鸟啼晴。
画楼影里双飞燕,柳岸丛中独赏樱。
十亿康庄门路广,八方群策共繁荣。


七律.清明踏游        作者/张子耀
杨柳风轻金缕展,踏青水岸碧云天。
嫩枝柔草莺啼偶,逐梦牵情燕语骈。
珠露梨花初带月,海棠细雨半含烟。
几家纸烛荒丘祭,不忘先贤再着鞭。