http://www.xici.net/d246332246.htm 47 1164 2018-04-24 10:46:24
花嫁 家装 汽车 亲子 房产 财富 活动 鲜行 旅游 摄影 招聘
胡同口 > 都市 > 南京二手市场 > 威尼斯水城十六街区精装修两房出租

威尼斯水城十六街区精装修两房出租

zyl淡淡忧伤 发表于:18-03-15 13:49

威尼斯水城十六街区精装修89平两房出租,拎包入住,免中介费,家电家具全新,全部朝南,阳光充足!联系 :18652087909

威尼斯水城十六街区精装修两房出租

zyl淡淡忧伤 发表于:18-03-16 09:47 0
2


zyl淡淡忧伤 发表于:18-03-16 13:05 0
3


zyl淡淡忧伤 发表于:18-03-17 10:30 0
4


zyl淡淡忧伤 发表于:18-03-17 14:08 0
5


zyl淡淡忧伤 发表于:18-03-18 12:55 0
6


zyl淡淡忧伤 发表于:18-03-19 09:44 0
7


1912天若有情_ 发表于:18-03-19 10:11 0
8
多少钱

zyl淡淡忧伤 发表于:18-03-19 13:07 0
9


zyl淡淡忧伤 发表于:18-03-20 08:59 0
10


zyl淡淡忧伤 发表于:18-03-20 16:34 0
11


zyl淡淡忧伤 发表于:18-03-21 09:54 0
12


zyl淡淡忧伤 发表于:18-03-21 14:02 0
13


zyl淡淡忧伤 发表于:18-03-22 09:16 0
14


zyl淡淡忧伤 发表于:18-03-23 11:01 0
15


zyl淡淡忧伤 发表于:18-03-24 10:35 0
16


zyl淡淡忧伤 发表于:18-03-24 10:36 0
17
回复 8 楼 @版友33508670 :

2200包含物业


zyl淡淡忧伤 发表于:18-03-25 07:51 0
18


zyl淡淡忧伤 发表于:18-03-26 08:41 0
19


zyl淡淡忧伤 发表于:18-03-27 08:45 0
20


zyl淡淡忧伤 发表于:18-03-28 08:40 0
21


zyl淡淡忧伤 发表于:18-03-29 09:30 0
22


zyl淡淡忧伤 发表于:18-03-30 13:09 0
23


zyl淡淡忧伤 发表于:18-03-31 12:58 0
24


zyl淡淡忧伤 发表于:18-04-01 08:49 0
25


zyl淡淡忧伤 发表于:18-04-02 08:04 0
26


zyl淡淡忧伤 发表于:18-04-03 15:08 0
27


zyl淡淡忧伤 发表于:18-04-04 09:25 0
28


zyl淡淡忧伤 发表于:18-04-07 09:12 0
29


zyl淡淡忧伤 发表于:18-04-08 13:38 0
30


zyl淡淡忧伤 发表于:18-04-09 17:31 0
31


zyl淡淡忧伤 发表于:18-04-10 08:11 0
32


zyl淡淡忧伤 发表于:18-04-11 06:23 0
33


zyl淡淡忧伤 发表于:18-04-11 13:03 0
34


zyl淡淡忧伤 发表于:18-04-12 15:47 0
35


zyl淡淡忧伤 发表于:18-04-13 08:51 0
36


zyl淡淡忧伤 发表于:18-04-14 09:30 0
37


zyl淡淡忧伤 发表于:18-04-15 07:45 0
38


zyl淡淡忧伤 发表于:18-04-16 09:57 0
39


zyl淡淡忧伤 发表于:18-04-16 15:06 0
40


zyl淡淡忧伤 发表于:18-04-18 08:31 0
41


hly660302 发表于:18-04-18 14:33 0
42

交通是否方便


zyl淡淡忧伤 发表于:18-04-18 14:37 0
43


zyl淡淡忧伤 发表于:18-04-19 10:02 0
44


zyl淡淡忧伤 发表于:18-04-20 09:23 0
45


zyl淡淡忧伤 发表于:18-04-23 10:07 0
46


zyl淡淡忧伤 发表于:18-04-24 10:46 0
47