http://www.xici.net/d246140275.htm 66 1298 2018-06-05 10:28:21
花嫁 家装 汽车 亲子 房产 财富 活动 鲜行 旅游 摄影 招聘
胡同口 > 都市 > 南京二手市场 > 转全新防辐射卡(接受卡券交易)

转全新防辐射卡(接受卡券交易)

zhazhe 发表于:18-03-01 12:54

转全新防辐射卡50元.共12张。

转全新防辐射卡(接受卡券交易)

防辐射卡是一种新型吸收电磁波功能材料,主要是吸收电器产生的电磁辐射,能防御手机、电脑等电器产生的辐射。
  其原理是在高分子介质中添加电磁损耗性物质,利用电磁能量转换热能的原理,吸收消除辐射,它在卡后形成一个以卡为中心的电磁波减弱平面区,从而起到防护电磁辐射的作用。同时采用高能离子技术,使此卡能够不间断释放负离子,负离子与静电以及电磁辐射产生的正电中和.消除辐射危害,保证人体周围小环境的净化,此卡佩带于身体,从卡内部源源不断释放的负离子,能够活化人体细胞, 此卡的有效保护范围以本卡为中心,半径60cm的范围为有效保护范围。
  使用方法:特别适用于所有电脑操作人员
  1、放在上衣口袋或胸卡里可有效保护心脏、胸部免受电磁辐射的伤害。
  2、放在电脑周围、键盘附近、可减少电脑辐射对人体的伤害。
  3、放在孕妇服胎儿部位的兜里、可有效保护胎儿免受电磁辐射的伤害。
  4、儿童放在上衣口袋可有效保护儿童心脏、胸部免受电磁辐射的伤害。
  5、放在手机袋里防护待机时产生的辐射、保护生殖系统免受辐射伤害。
  6、放在钱包里、可有防止银行卡不消磁的特别功

 


zhazhe 发表于:18-03-02 12:15 0
2

.


zhazhe 发表于:18-03-03 16:39 0
3

.


zhazhe 发表于:18-03-05 10:27 0
4

.


zhazhe 发表于:18-03-06 14:17 0
5

.


zhazhe 发表于:18-03-07 12:11 0
6

.


zhazhe 发表于:18-03-08 09:37 0
7

.


zhazhe 发表于:18-03-09 11:08 0
8

.


zhazhe 发表于:18-03-10 08:08 0
9

.


zhazhe 发表于:18-03-11 12:32 0
10

.


zhazhe 发表于:18-03-12 21:21 0
11

.


zhazhe 发表于:18-03-13 15:53 0
12


.


zhazhe 发表于:18-03-14 12:28 0
13

.


zhazhe 发表于:18-03-15 10:11 0
14

.


zhazhe 发表于:18-03-15 16:31 0
15

.


zhazhe 发表于:18-03-16 15:19 0
16

.


zhazhe 发表于:18-03-19 10:24 0
17

.


zhazhe 发表于:18-03-20 14:43 0
18

.


zhazhe 发表于:18-03-21 10:23 0
19

.


zhazhe 发表于:18-03-22 15:32 0
20

.


zhazhe 发表于:18-03-24 20:31 0
21

.


zhazhe 发表于:18-03-26 15:54 0
22

.


zhazhe 发表于:18-03-27 12:08 0
23

.


zhazhe 发表于:18-03-29 08:41 0
24

.


zhazhe 发表于:18-04-02 09:27 0
25

.


zhazhe 发表于:18-04-03 12:18 0
26

.


zhazhe 发表于:18-04-04 09:06 0
27

.


zhazhe 发表于:18-04-05 09:17 0
28

.


zhazhe 发表于:18-04-06 14:40 0
29

.


zhazhe 发表于:18-04-08 08:43 0
30

.


zhazhe 发表于:18-04-09 09:44 0
31

.


zhazhe 发表于:18-04-10 11:58 0
32

.


zhazhe 发表于:18-04-11 10:50 0
33

.


zhazhe 发表于:18-04-12 14:11 0
34

.


zhazhe 发表于:18-04-13 11:22 0
35

.


zhazhe 发表于:18-04-15 13:46 0
36

.


zhazhe 发表于:18-04-15 13:47 0
37

.


zhazhe 发表于:18-04-16 10:26 0
38

.


zhazhe 发表于:18-04-17 12:38 0
39

.


zhazhe 发表于:18-04-18 12:36 0
40

.


zhazhe 发表于:18-04-19 11:13 0
41

.


zhazhe 发表于:18-04-21 19:44 0
42

.


zhazhe 发表于:18-04-23 15:28 0
43

.


zhazhe 发表于:18-04-24 12:19 0
44

.


zhazhe 发表于:18-04-25 11:18 0
45

.


zhazhe 发表于:18-04-26 10:53 0
46

.


zhazhe 发表于:18-04-27 13:02 0
47

.


zhazhe 发表于:18-04-30 20:47 0
48

.


zhazhe 发表于:18-05-02 13:23 0
49

.


zhazhe 发表于:18-05-05 22:11 0
50

.