http://www.xici.net/d245792716.htm 26 552 2018-01-26 10:08:15
花嫁 家装 汽车 亲子 房产 财富 活动 鲜行 旅游 摄影 招聘
胡同口 > 教育 > 快乐围棋天地 > 双日围棋作业高段组0123

双日围棋作业高段组0123

梅花伞 发表于:18-01-26 10:06

    本作业仅供业余3段及以上的学生作答。

    答题规则:题型为布局题一题和死活手筋题两题题,选点题直接报字母即可,死活手筋题需用棋盘棋子或者打谱软件上图回答,打印成纸质作业的形式答题也可,需用深色笔作答,死活手筋题高段组需回答至少5手以上,低段组需回答至少3手以上,答错或少答步骤的酌情扣分。
    得分规则:选点题每个选点均有相应得分,最高分12分。死活手筋题正解10分,满分32分。答案以跟帖为准,答题截止时间:1月25日晚24时。答案和成绩将于26日公布。答案公布后所有补交的作业一律没有学分!

双日围棋作业高段组0123


mars_lele 发表于:18-01-23 10:47 0
2

于泽琛

双日围棋作业高段组0123

gambleseu 发表于:18-01-23 14:50 0
3

张桓睿的作业
C

双日围棋作业高段组0123

13=9


贺谦益 发表于:18-01-23 15:19 0
4

E

双日围棋作业高段组0123

lijet 发表于:18-01-23 18:32 0
5

c

双日围棋作业高段组0123王圣瀚 发表于:18-01-23 21:02 0
6

C

双日围棋作业高段组0123

版友33158316 发表于:18-01-23 22:38 0
7
王天宇A
双日围棋作业高段组0123

刘锦涛1 发表于:18-01-24 07:38 0
8

C

双日围棋作业高段组0123罗晨元 发表于:18-01-24 11:19 0
9

罗晨元

双日围棋作业高段组0123

ningmeng茶 发表于:18-01-24 19:02 0
10

双日围棋作业高段组0123


心钵 发表于:18-01-24 20:36 0
11

张恒逸   C

双日围棋作业高段组0123陈小果实 发表于:18-01-24 20:37 0
12

陈嘉钦C

双日围棋作业高段组0123

静谷幽兰 发表于:18-01-24 22:14 0
13

C

双日围棋作业高段组0123

郑希愉 发表于:18-01-24 23:01 0
14

C

双日围棋作业高段组0123

孙澍sun 发表于:18-01-25 08:36 0
15

孙澍C

双日围棋作业高段组0123

汪嘉凡 发表于:18-01-25 10:44 0
16

C双日围棋作业高段组0123carmela220 发表于:18-01-25 12:00 0
17

徐颜君双日围棋作业高段组0123


carmela220 发表于:18-01-25 12:01 0
18

徐颜君作业汪家鑫 发表于:18-01-25 19:16 0
19
C
双日围棋作业高段组0123

javer_bin 发表于:18-01-25 20:24 0
20

梁雨曦:C

双日围棋作业高段组0123   


javer_bin 发表于:18-01-25 20:25 0
21

梁雨曦:C

双日围棋作业高段组0123   


等待十月底 发表于:18-01-25 20:53 0
22
刘景婕双日围棋作业高段组0123

冰天彩虹 发表于:18-01-25 21:02 0
23
娄嘉雄作业 A双日围棋作业高段组0123

张家诚Frank 发表于:18-01-25 21:20 0
24
双日围棋作业高段组0123

sot 发表于:18-01-25 21:39 0
25

徐泽恺C

双日围棋作业高段组0123

马宇贤 发表于:18-01-26 10:08 0
26

c

双日围棋作业高段组0123