http://www.xici.net/d245325565.htm 22 275 2017-12-25 10:12:46
花嫁 家装 汽车 亲子 房产 财富 活动 鲜行 旅游 摄影 招聘
胡同口 > 教育 > 快乐围棋天地 > 双日围棋作业高段组1222

双日围棋作业高段组1222

梅花伞 发表于:17-12-25 10:12

    本作业仅供业余3段及以上的学生作答。

    答题规则:题型为布局题一题和死活手筋题两题题,选点题直接报字母即可,死活手筋题需用棋盘棋子或者打谱软件上图回答,打印成纸质作业的形式答题也可,需用深色笔作答,死活手筋题高段组需回答至少5手以上,低段组需回答至少3手以上,答错或少答步骤的酌情扣分。
    得分规则:选点题每个选点均有相应得分,最高分12分。死活手筋题正解10分,满分32分。答案以跟帖为准,答题截止时间:12月24日晚24时。答案与成绩将于25日公布。

双日围棋作业高段组1222


mars_lele 发表于:17-12-22 16:06 0
2

于泽琛

双日围棋作业高段组1222

陈小果实 发表于:17-12-23 09:49 0
3

陈嘉钦A

双日围棋作业高段组1222

郑希愉 发表于:17-12-23 13:45 0
4

A

双日围棋作业高段组1222

贺谦益 发表于:17-12-23 20:53 0
5

A

双日围棋作业高段组1222

等待十月底 发表于:17-12-23 21:00 0
6
刘景婕双日围棋作业高段组1222

lijet 发表于:17-12-23 21:10 0
7

A

双日围棋作业高段组1222夏宇环 发表于:17-12-23 21:19 0
8
A双日围棋作业高段组1222

gambleseu 发表于:17-12-23 21:21 0
9

张桓睿的作业
A

双日围棋作业高段组1222

静谷幽兰 发表于:17-12-23 22:10 0
10

A

双日围棋作业高段组1222

javer_bin 发表于:17-12-23 22:16 0
11

梁雨曦:A

双日围棋作业高段组1222   


十月橡树 发表于:17-12-24 08:51 0
12
卢奕嘉,A
双日围棋作业高段组1222

星悠然 发表于:17-12-24 10:28 0
13

朱泽堃

双日围棋作业高段组1222

王圣瀚 发表于:17-12-24 10:38 0
14

A

双日围棋作业高段组1222

王圣瀚 发表于:17-12-24 10:40 0
15

A

双日围棋作业高段组1222

冰天彩虹 发表于:17-12-24 11:17 0
16
娄嘉雄作业 A双日围棋作业高段组1222

罗晨元 发表于:17-12-24 11:49 0
17

罗晨元

双日围棋作业高段组1222

罗晨元 发表于:17-12-24 14:21 0
18

186题,以这个答案为准

双日围棋作业高段组1222

春末夏未至 发表于:17-12-24 19:21 0
19
双日围棋作业高段组1222

w王宇豪 发表于:17-12-24 21:31 0
20
D
双日围棋作业高段组1222

sot 发表于:17-12-24 21:55 0
21

徐泽恺A

双日围棋作业高段组1222

马宇贤 发表于:17-12-24 22:24 0
22

A

双日围棋作业高段组1222