http://www.xici.net/d244405604.htm 1 121 2017-10-23 19:25:52
花嫁 家装 汽车 亲子 房产 财富 活动 鲜行 旅游 摄影 招聘
胡同口 > 数码 > DELL服务器南京代理DELL南京代理 > www.dellgcc.com江苏戴尔服务器总代DELLR930R830R730

www.dellgcc.com江苏戴尔服务器总代DELLR930R830R730

zliux 发表于:17-10-23 19:25
 南京艾法益登DELL授权商用渠道分销商 2017-10
系列 型号                                                主要配置 价格 货源
主力促销 T130 E3-1220V6/8G/500G/DVDRW/290W/三年上门 5450 现货
R230 E3-1220V6/8G/500G/DVDRW/290W/三年上门/4背板 5750 现货
R330 E3-1220V6/8G/500G/DVDRW/290W/三年上门 7300 现货
商用台式机 3040SFF I3-6100/4G/500G/DVDRW/集成显卡/键鼠 2650 现货
3046MFF I3-6100/4G/500G/DVDRW/集成显卡/键鼠 2650 现货
3046MT G3900/4G/500G/DVDRW/集成显卡/键鼠/WIN10 2000 现货
3050MT G4560/4G/500G/DVDRW/集成显卡/键鼠/WIN10 2250 现货
3046MT I3-6100/4G/500G/DVDRW/集成显卡/键鼠/WIN10 2550 现货
3046MT I5-6500/4G/1T/DVDRW/集成显卡/键鼠/WIN7 3300 现货
3050MT I5-6500/4G/1T/DVDRW/集成显卡/键鼠/WIN10/带HDMI/DP/VGA 3300 现货
5050MT G4560/4G/500G/DVDRW/集成显卡/键鼠/WIN10 2550 现货
5050MT I3-7100/4G/500G/DVDRW/集成显卡/键鼠/WIN10 2950 现货
5050MT I5-7500/4G/1T/DVDRW/集成显卡/键鼠/WIN10 3450 现货
5050MT I5-6500/4G/1T/DVDRW/集成显卡/键鼠/WIN7 3450 现货
7050MT I5-7500/4G/1T/DVDRW/R5-430 2G独立显卡/键鼠 3850 现货
7050MT I7-7700/4G/1T/DVDRW/R5-430 2G独立显卡/键鼠 4750 现货
服务器(戴尔官方授权核心分销商) R330  E3-1220V6/8G/1T SAS 3.5 7.2/H330/DVDRW/350W/三年/热插拔                                   8200 现货
R730 E5-2603V4/8G/1T SAS3.5 7.2K/H330/DVDRW/750W/3年 11000 现货
R430 E5-2603V4/8G/1T SAS3.5 7.2K/H330/DVDRW/450W/3年/冷插拔 8800 现货
R430 E5-2603V4/8G/1T SAS3.5 7.2K/H330/DVDRW/450W/3年/热插拔 9200 现货
R430 E5-2603V4/8G/1T SAS3.5 7.2K/H330/DVDRW/550W*2/3年/热插拔 10300 现货
R730XD E5-2603V4/8G/1T SAS3.5 7.2K/H330/无光驱/750W/3年/12背板 12000 现货
R730 E5-2603V4/8G/1T SAS3.5 7.2K/H330/DVDRW/750W/3年/16背板 12500 现货
R630 E5-2603V4/8G/300G SAS2.5 10K/H330/DVDRW/750W/3年 11000 现货
T430 E5-2603V4/8G/1T SAS3.5 7.2K/H330/DVDRW/450W/3年 9800 现货
T430 E5-2603V4/8G/1T SAS3.5 7.2K/H330/DVDRW/450W/3年/8背板/热插拔 10200 现货
T430 E5-2603V4/8G/1T SAS3.5 7.2K/H330/DVDRW/750W/3年/8背板/热插拔 10800 现货
T630 E5-2603V4/8G/1T SAS3.5 7.2K/H330/DVDRW/750W/3年/8背板/热插拔 11500 现货
R530 E5-2603V4/8G/1T SAS3.5 7.2K/H330/DVDRW/750W/3年 10000 现货
R530 E5-2603V4/8G/1T SAS3.5 7.2K/H330/DVDRW/450W/3年 9200 现货
R830 2*E5-4610V4,  2*16G,1*300G 10K SAS 2.5", H330, 1*PS 750W 36500 现货
R930 2*E7-4809V4,  4*8G, 1*600G 10K SAS 2.5", H730P 2G, 2*PS 750W 46500 现货
T330 E3-1220V6/8G/1T SAS 3.5 7.2/H330/DVDRW/350W/三年/冷插拔                                   8500 现货
T330 E3-1220V6/8G/1T SAS 3.5 7.2/H330/DVDRW/350W/三年/热插拔                                   10000 现货
工作站 DELL授权江苏代理 T3620 I3-6100/4G/1T/NVS315 1G独显/DVDRW/键鼠/3年 3500 现货
I5-6500/4G/1T/NVS315 1G独显/DVDRW/键鼠/3年 4500 现货
I7-6700/4G/1T/NVS315 1G独显/DVDRW/键鼠/3年 5750 现货
T5810 E3-1603V4/4G/1T/NVS315 1G独显/DVDRW/键鼠/3年 6650 现货
E3-1607V4/4G/1T/K620 2G独显/DVDRW/键鼠/3年 7800 现货
E3-1620V4/4G/1T/M2000 4G独显/DVDRW/键鼠/3年 9000 现货
T7810 E5-2603V4/4G/1T/K620 2G独显/DVDRW/键鼠/3年 9500 现货
T7910 E5-2603V4/4G/1T/K620 2G独显/DVDRW/键鼠/3年 10500 现货
公司网址:www.dellgcc.com