http://www.xici.net/d232562017.htm 2 1208 2018-01-04 09:36:00
花嫁 家装 汽车 亲子 房产 财富 活动 鲜行 旅游 摄影 招聘
胡同口 > 文艺 > 金陵词话 > 绝句一组

绝句一组

抱朴堂主 发表于:16-08-08 13:34

七夕

月自多情鹊上初,葡萄架外水明渠。

亦知桥畔温存后,掐指无非算减除。

再题虎袭女

虎穴焉容撩虎威,堪怜血肉两纷飞。

孰知玩火非玩票,魂断香消竟不归。

题虎袭女

乱发雌威不择时,身残母死欲何之。

从来典律非虚设,敢越雷池即犯痴。

陌上

陌上风焦似欲燃,因为避热坐河边。

可怜蝉噪声声里,才是人间二伏天。

题大伯父大伯母合墓

屈指暌违四十年,终于一处枕长眠。

从今不必伤离别,共喜同欢在九泉。

又阙题

犯吾虽远亦该诛,孰继陈汤更伐胡。

一笑人前争鼓勇,无非嘴上说驰驱。

杂感(写在某人受审日)

惯于生死说从来,长短刑期任尔裁。

忽听耐人寻味句:铭心刻骨话登台。

问天

镇日缘何泪太多?丘墟泽国尽滂沱。

既然君亦哀民瘼,便唤雷公暂止戈。

方晴半日,又雨

白雨连珠又跳池,倚门枯坐渐如痴。

生憎腋下无双翼,可以飞天一补之。成渠到水 发表于:18-01-04 09:36 0
2

拜读。