http://www.xici.net/d183566317.htm 1 11225 2013-02-04 15:45:41

http://www.77woo.com/bbs/read.php?tid-12203.html

moyan058 发表于:13-02-04 15:45
◎译 名 禁止性爱2:通奸 ◎片 名 Forbidden Sex 2 Affair ◎年 代 2012 ◎国 家 韩国 ◎类 别 剧情/情色 ◎语 言 韩语 ◎字 幕 中文 ◎IMDB评分 N/A ◎IMDB链接 N/A ◎文件格式 高清720P版HD-RMVB ◎视频尺寸 1280 x 720 ◎文件大小 1CD 637MB ◎片 长 62Mins ◎导 演 ◎主 演 ◎简 介 ◎影片截图 下载链接:http://www.77woo.com/bbs/read.php?tid-12204.html