http://www.xici.net/d148922812.htm 1 204 2011-07-06 10:07:28
花嫁 家装 汽车 亲子 房产 财富 活动 鲜行 旅游 摄影 招聘
胡同口 > 都市 > 北京二手服务器交易平台 > X7704A-4 ,2GB DDR1 Memory 内存370-7973,371-1117内存。

X7704A-4 ,2GB DDR1 Memory 内存370-7973,371-1117内存。

cnntver 发表于:11-07-06 10:07

Ultra 25 / Ultra 45
Sun Fire V125 / V210 / V240
Sun Fire V215 / V245
Sun Fire V440 / V445
Netra 210 / 240 / 440

Options 7703A-4 / 7704A-4 / 7711A-4 / 8703A / 8704A / 8711A

X7704A-4 ,2GB DDR1 Memory 内存370-7973,371-1117内存。

370-7972 370-7973 370-7974
DDR333/PC2700 ECC
512MB Registered DIMM
1GB FRU F540-6466
1GB FRU F540-6776
1GB Option 7703A-4/8703A
RoHS:Y
DDR333/PC2700 ECC
1GB Registered DIMM
2GB FRU F540-6467
2GB FRU F540-6777
2GB Option 7704A-4/8704A
RoHS:Y
DDR333/PC2700 ECC
2GB Registered DIMM
4GB FRU F540-6468
4GB Option 7711A-4/8711A
RoHS:Y


13088894556