http://www.xici.net/d116047239.htm 4 935 2010-04-10 13:05:04
花嫁 家装 汽车 亲子 房产 财富 活动 鲜行 旅游 摄影 招聘
胡同口 > 人文 > 汉服 > 兰芷芳兮夫妇的汉式婚礼视频

兰芷芳兮夫妇的汉式婚礼视频

梦忆溪山 发表于:10-04-10 13:01
以下是兰芷芳兮小姐在百度汉服北京贴吧的原帖!

我与夫君,在西历2009年12月26日,举办了一场汉式婚礼,
婚礼流程说明与照片在帖子
“缘系华服双飞翼,梦里依稀到汉唐——记2009年我的汉式婚礼”中已做说明。
http://tieba.baidu.com/f?kz=688536361

我们的婚礼,从昏服,礼仪,到器具的准备,
都是在同袍的帮助下才得以顺利完成的……

而准备期间,我们也发现网络上并没有完整的汉式婚礼视频,
现在我把我们的婚礼流程,发布到网络上,
是希望借此视频,可以让更多的炎黄子孙,
了解与热爱我们的传统服饰,礼仪与文化,
也希望有越来越多的人,愿意用华夏民族的传统婚礼,
用五千年文明的骄傲,去见证两个人百年好合与天长地久……梦忆溪山 发表于:10-04-10 13:02 0
2
对婚(昏)礼仪程的补充说明:

兰芷芳兮夫妇昏礼行礼总结
文:周天晗

己丑十一月十一日午时,兰芷芳兮夫妇昏毕,今特总结行礼。
本次行礼本欲行周礼,昏服仿周制,然处于厅堂,在下斗胆以宋明家礼制实之。即,此昏礼定义为宋明制复古(仿周汉)昏礼。即为此则有许多失礼之处,在下一一指出,还望斧正。
一,陈设。
1,酒樽所。此次没有陈设酒尊所,酒樽所按家礼应陈设于堂正北。
2,盥洗所。此次盥洗所陈设分别为东阶上和西阶上,是错误的。应分别于席东侧,女子在北,男子在南,男子在阶下。
3,馔。若按仪礼,则严重陈设不足,比如没有俎。若按家礼则无所谓了。
4,男女席。厅堂,男东女西。
二,朝向
盥洗时,新婿新妇俱南向。
三,答拜
上阶时、请新娘即席时,新郎作揖,新娘不答礼
四,食祭
宋明本无食祭传统,因复古,故而保留食祭于三饭时。实际操作为进黍,祭,再进,食之;进肝,举,振祭,再进,举,食之。
五,上阶
所有人俱由西阶上。然礼成后亦应俱从西阶下,实际行礼为执事由西阶下,新郎引新娘东阶下,此为对宗子不敬。
六,赞无须引新郎新娘之阶下
七,关于最后“祭天”
一种“创新”吧。古有礼成告庙一俗,宋明后有告天一俗,清时俗礼有拜天地一俗。此“祭天”本为在下欲还原仪礼中最末奠爵一事,后由新娘母亲误会衍生而成。
按宋明制,告祭天地应从西阶下,实际行礼于西阶上,赞代告。告毕,新郎新娘肃拜答礼。

若同胞还发现有其他错误,敬请斧正。
在下认为,昏者合二姓之好,宗庙父母为重,合卺同牢为本。故父母之义,大于天。此昏仪斟酌损益,数易其稿,凝聚了新娘父母不少心血,故而为今之还原古礼成功之典范。蘸子蘸女无丝毫违礼之处(女子拜行男子礼,稍有求权),慎终追远之意仅能体现,故而无他,礼之用和为贵耳。

再次祝愿兰芷芳兮夫妇父母健康长寿,兰芷芳兮夫妇永结同心,白头偕老。

顺便插一句,周代人吃饭时没有桌子的(几案),故而食祭时大多将食物直接投于豆间地上梦忆溪山 发表于:10-04-10 13:02 0
3
婚(昏)服的设计
文:谟

婚礼初定为周制,故服饰易循周制,然远不敢说尽善,其中仍有许多值得推敲的细节。
一则如今资料并不完善,服制仍有颇多存疑及争议;
二则为照顾现代婚俗,遵照兰芷母亲要求作了些许修改,毕竟婚礼应以父母之命为重。

按周礼,婿玄端纁裳,妇纯衣纁袡。玄端于文献记载较为详细,而新妇婚服仅纯衣纁袡四字,具体形制尚无定论,发挥空间较大。

新婿婚服:内着素色中单,玄色直裾深衣;外着玄端,纁色缘,依当时服饰特点,续衽,燕尾,圆袂;下裳两片,前三幅,后四幅,每幅各打三辟积;蔽膝按制应与裳同色,在此选用红黑花纹,并参照画像石制为斧形;革带以硬布腰带替代;无大带(大带应为素色,应兰芷母亲之命去掉);两侧挂玉组佩;戴爵弁。

新妇婚服:内着素色中衣,玄色上襦,赤色曳地长裙;外着玄色鱼尾曲裾深衣,红黑花纹为缘;腰系红色丝绦及五彩丝绦。梦忆溪山 发表于:10-04-10 13:05 0
4
视频地址:http://www.tudou.com/programs/view/AEBex0KoXr0/